Welke motorrijbewijzen zijn er?

Schaft u binnenkort een nieuwe motor aan? Dan moet u in het bezit zijn van een geldig motorrijbewijs. Sinds 2013 zijn er enkele aanpassingen gedaan in het in het verdrag van Genève. Eén van die wijzigingen betrof het motorrijbewijs. Er bestaan nu drie verschillende categorieën, namelijk:

  • rijbewijs A1 voor een lichte motor;
  • rijbewijs A2 voor een middelzware motor;
  • rijbewijs A voor een zware motor.

A1: de lichte motor

Wilt u een motor van maximaal 125 cc besturen? Dan moet u in het bezit zijn van een A1-rijbewijs. Motoren binnen deze klasse hebben een vermogen van maximaal 11 kiloWatt. Daarnaast geldt een ledig gewicht van maximaal 0,1 kiloWatt per kilo. Motorrijwielen met een elektrische aandrijving vormen echter een uitzondering. Hiervoor geldt namelijk een maximaal vermogen van 15 kiloWatt.

Het A1-rijbewijs bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. Deze mag vanaf uw achttiende levensjaar bij u worden afgenomen.

A2: de middelzware motor

Rijdt u liever op de wat zwaardere motoren? Dan kunt u rijlessen nemen voor uw A2-rijbewijs. Met dit roze papiertje mag u namelijk ook middelzware motoren besturen. Deze motoren hebben een vermogen van tussen de 11 en de 35 kiloWatt. Daarnaast geldt er een maximaal vermogen van 0,2 kiloWatt per kilo ledig gewicht.

Het A2-rijbewijs ontvangt u wederom na het behalen van een theorie- en praktijkexamen. Deze mag u vanaf uw twintigste jaar afleggen. Rijdt u al ruim 2 jaar rond met een A1-rijbewijs? Dan is alleen het praktijkexamen verplicht.

A: de zware motor

Wilt u op ieder mogelijke motor uit categorie A weg kunnen rijden? Dan kunt u het beste voor een A-rijbewijs gaan. Naast de lichte en de middelzware motoren, mag u met dit pasje ook plaatsnemen op de zwaarste varianten. Hierin vallen alle motoren met een vermogen van boven de 35 kiloWatt.

De regels omtrent het behalen van dit rijbewijs zijn iets complexer dan die van A1 en A2. In de regel mag u vanaf uw eenentwintigste examen doen. Heeft u deze gehaald? Dan staat er tot uw vierentwintigste verjaardag code 80 op uw rijbewijs. Dit betekent dat u tot die tijd alleen motoren uit de A1- en A2-klasse mag besturen. Bent u echter langer dan twee jaar in het bezig van uw A2-rijbewijs? Dan vervalt deze code vroegtijdig.